Олешанський ліцей
Олешанської сільської ради

об'єднаної територіальної громади
Тлумацького району Івано-Франківської області
e-mail:
oleshalyceum@gmail.com

Меню сайту
Час
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 13
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Аналіз роботи школи за

2016 - 2017 навчальний рік

Загальна інформація про школу.

Олешанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є комунальною 
власністю Тлумацької районної ради Івано- Франківської області. 
Управління та фінансування здійснюється відділом освіти 
Тлумацької РДА, якому делеговані відповідні повноваження.
 Будівля школи прийнята в експлуатацію 1958 році, земельна ділянка,
 на якій знаходиться школа має площу 2,1317 га. У 2016 – 2017 
навчальному році працювало 27 педагогів та 14 працівників з 
числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 186 учні 
і середня наповнюваність класів становить 16,9 учня. 

Кадрове забезпечення.

У 2016 – 2017 навчальному році штатними працівниками 
Олешанська школа була забезпечена на 100 %. Розстановка 
педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти 
педпрацівників, але останнім часом через зменшення 
педнавантаження зустрічається негативне явище, 
коли деякі вчителі викладають предмети не за фахом 
(художня культура, основи здоров’я). Настають часи, 
коли при підборі нових кадрів, розподілу годин, класного 
керівництва працедавець повинен враховувати багато 
факторів: фахову підготовку, ініціативність, працездатність, 
особисті та колективні якості, інші характеристики працівника. 
Цьому сприяє нове Положення про атестацію педагогічних 
працівників, що діє з цього року. Час диктує все нові і нові 
вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння застосовувати 
інноваційні технології у навчанні, працювати з комп’ютером, 
оргтехнікою. Вже зараз ніхто не питає чи вміє вчитель 
користуватись цією технікою – діяльність вчителя повинна 
відповідати сучасним вимогам.
24 вчителі мають вищу педагогічну освіту, більша частина 
педколективу, а це 12 учителів має вищу кваліфікаційну категорію
 та звання, що говорить про значний потенціал нашого колективу. 
Першу кваліфікаційну категорію має 7 вчителів, другу – 5, 
спеціалістів – 3. 
Педагоги школи мають звання: «Старший учитель» - 6, 
«Учитель методист» - 1. 

Всього за минулий рік навчальний план Олешанської загальноосвітньої 
школи містив 343 години предметів інваріантної та 295 варіативної 
частини, курсів за вибором та факультативів. Середнє тижневе
 навантаження педагогічних працівників по школі становило 12,5 год., 
що менше на 1,5 год. ніж минулого навчального року у зв’язку зі 
зменшенням кількості учнів у школі.

Методична робота.

У школі діє система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній
 основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою: «Розвиток 
особистості школяра з урахуванням рівня його навчальних можливостей 
та здібностей,удосконалення уроку шляхом особистісно зорієнтованої 
системи навчання та виховання. Виховання свідомого громадянина України, 
розвиток його здібностей, обдарувань з опорою на загальнолюдські цінності».
 Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює 
на базі шкільного методичного кабінету. 
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які 
мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками 
шкільних, районних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. 
За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.
 В організації науково методичної роботи з педагогічними кадрами школи 
результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, 
де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, зразки 
підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного 
учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, 
науково методична та психолого педагогічна література, зразки оформлення 
шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби 
(комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.
Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели 
відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла 
їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів 
школи за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками. 
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику 
інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом 
взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на 
уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у 
навчально-виховному процесі також проектне навчання та інші.
У 2016 2017 навчальному році атестація педагогічних працівників відбувалася 
за новим Положенням про атестацію. Всього атестувалося 4 вчителі школи. 
За результатами атестації Шереметі Г.М. підтверджено кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший вчитель», Двояк В.В. 
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Войтків М.В.. 
встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Семенів Н.Є 
підтверджено І кваліфікаційну категорію.
Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях 
творчих груп тощо. Педагоги школи традиційно є активними учасниками ярмарки 
педтехнологій. У цьому році на районний конкурс було представлено 3 розробки учителів
 по проблемах, над якими вони працюють. 

Навчальна діяльність учнів.
Протягом 2016 – 2017 навчального року робота педколективу була спрямована на 
особистісно – зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі 
приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року всі діти
 мікрорайону школи охоплені навчанням в школі. Учні нашої школи традиційно 
активні учасники міжнародних учнівських конкурсів. Кількісні результати 
участі учнів нашої школи цього навчального року:
«Кенгуру» - 18 учасників;
«Колосок» -33 учасників;
«Геліантус» - 17 учасників;
«Лелека» - 24 учасників.
«Бобер» - 12 учасників.
Олешанська ЗОШ І – ІІІ ступенів активно проводить роботу з обдарованими дітьми.
Досить хороші показники участі наших школярів у районних предметних олімпіадах 
11 стали призерами ІІ етапу Всаукраїнських олімпіад. 2- переможцями. 
За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. 
З 43 учнів 3 – 11 класів, які підлягають оцінюванню, високий рівень показали 9 учнів, 
достатній – 15 учнів , середній рівень – 17 учнів ,початковий рівень – 5 учнів .

Як елемент позакласної навчально – виховної роботи були організовані та 
проведені на високому рівні предметні тижні: з української мови і літератури,
 біології, історії, фізкультури.

Зовнішнє незалежне оцінювання.

Наші випускники проходили ЗНО на базі пунктів тестування у м.Івано-Франківську, 
м.Тисмениця, м. Тлумач. Це дещо полегшило участь школи у цьому процесі – ми 
обмежилися роботою по інформуванню наших випускників та контролю за реєстрацією
 на пробне і основне тестування. З цією метою протягом навчального року були 
проведені учнівські та батьківські збори, організовано консульпункт для підготовки
 до складання ЗНО в позаурочний час. Як результат даної роботи, з 18 випускників 
ЗНО склали 18 (100%).

Виховна та позакласна робота.
Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння 
ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від 
правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому 
пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення 
всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, 
формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками 
самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, 
цінує свободу, поважає людську гідність та індивідуальність, здатної до успішної 
 самореалізації у сучасному житті.
. У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була 
спрямована згідно напрямків:
 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
 • Ціннісне ставлення особистості до людей
 • Ціннісне ставлення особистості до природи.
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва.
 • Ціннісне ставлення особистості до себе
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.
Учні та вчителі школи брали активну участь у різноманітних районних заходах,
 конкурсах та змаганнях і досягла певних результатів:
І місце в районній першості з волейболу серед дівчат;
 ІІ місце в районній першості з настільного тенісу;
ІІ місце в районному конкурсі екологічних агітбригад;
ІІІ місце у районному конкурсі КВК;
ІІ місце в експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
• Прекрасно школа виступила в огляді колективів учнівської та вчительської 
художньої самодіяльності.
Активним у житті школи було учнівське самоврядування. 
У школі працює учнівський парламент, який очолює Президент. 
Президента учнівського парламенту обирають терміном на 1 рік закритим 
голосуванням. При парламенті працює 5 комісій: комісія з навчальної роботи; 
з морально – правового виховання; з культурно – масової роботи; з трудового
виховання та редколегія. За кожною комісією закріплені вчителі-наставники. 
До складу парламенту входять по 2 представники від 5-11 класів. Члени 
парламенту слідкують за чергуванням учнів, роблять рейди перевірки класних
 куточків, санітарного стану класних кімнат, явки учнів на перший урок, 
організовують шефську роботу старшокласників над молодшими школярами, 
людьми похилого віку. 
За допомогою активістів парламенту під керівництвом заступника директора 
школи по НВР, учителів, класних керівників були організовані традиційні масові 
шкільні заходи: 
1. Свято Першого дзвоника та Останнього дзвоника.
2. Шкільний конкурс КВК.
3. Вшанування пам'яті воїнів УПА, загиблих 27 вересня 1944р. біля с. Олеша.
4.Андріївські вечорниці.
5. Вечір зустрічі Нового року.
6. День закоханих.
7. Свято Матері.
8. Випускний бал.
9. День захисту дітей.
Приємно, що на ці шкільні заходи приходить значна кількість глядачів: учнів, їх 
батьків, випускників минулих років, жителів села. 
Згідно річного плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні 
звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу..
Колектив школи працював над розбудовою виховної системи «Школи розвитку
 особистості». Розпочата робота над створенням виховних систем класів.

Правовиховна робота.
Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на 
пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання
 зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих
на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного 
навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у 
адміністрації школи та здійснюється за напрямками:
- правоосвітницька робота з учнями;
- правова освіта батьків;
- профілактика правопорушень.
У школі протягом 2016 2017 навчального року було організовано такі форми 
правового навчання і виховання:
- тиждень правових знань ;
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику;
- виставки малюнків;
- лекції, бесіди на правову тематику;
- уроки правознавства;
- олімпіада з правознавства;
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
- батьківські лекторії;
- відвідування проблемних сімей вдома;
- рейди перевірки.
Соціальним педагогом та практичним психологом школи регулярно і ефективно
 проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, 
що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з групи ризику 
та з неблагополучних сімей складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). 
Працює Рада школи з профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядаються 
питання навчання та поведінки «проблемних учнів». Та все ж за звітній період 
траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв,
агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.
Протягом навчального року школа вела співпрацю та допомагала районній службі в
 справах дітей. Була організованна зустріч з дільничним інспектором, працівниками
Олешанської лікарської амбулаторії .

Соціальний захист дітей.
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться
 згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені 
списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4;
дітей з малозабезпечених сімей 6;
• з неповних сімей –15;
• багатодітних – 34.
• напівсиріт – 8.
• з неблагополучних сімей – 5.
• стоять на обліку у кримінальній міліції у справах неповнолітніх - 0

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Також за 
бюджетний кошт організовано гаряче харчування у шкільній їдальні учнів, 
позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей. 
З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування підтримується 
постійний зв'язок класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи. 

Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – 
підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. 
Профорієнтаційна робота у Олешанській школі здійснюється під час 
навчально виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час 
прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії
на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів. Була 
проведена профорієнтаційна конференція для старшокласників.

Співпраця з батьками.
Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний 
колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення
 найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є 
соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально 
виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з 
професіями, світом захоплень, родинними святами.. Класні керівники тісно 
співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються
з родиною. 
Не менше 4 разів на рік в кожному класі проводяться батьківські збори, на яких 
розглядаються питання навчально-виховного процесу. В кінці кожного семестру 
проводяться загальношкільні батьківські збори, на яких педколектив звітує перед 
батьківською громадськістю.
В школі працює батьківський всеобуч.
Активно допомагають педколективу школи Рада школи та піклувальна рада школи,
 які організовують допомогу у ремонті класних кімнат та при підготовці школи до 
нового навчального року.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до 
нормативно-правової бази. Щорічно весною і влітку до початку нового навчального 
року діти та вчителі проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів 
медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються 
спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи 
та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих 
списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи 
організовано також на базі Тлумацької ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений 
медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. 
Учні 1 – 4 класів забезпечуються одноразовим гарячим харчуванням .

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики
 травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у 
діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів 
України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», 
Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних 
нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи 
знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку 
навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, 
сплановуються першочергові заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів,проведення позакласних
 заходів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 
програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями 
перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні 
журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна 
кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань 
безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено два куточки з безпеки 
життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово
 обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, 
можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо 
попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. 

Фінансово-господарська діяльність.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 59 років назад. Але незважаючи на великий вік та 
зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над 
удосконаленням матеріально –технічної бази, підтриманню її у робочому стані. 
Фінансування потреб школи проводиться відділом освіти Тлумацької РДА. 
Агрофірми «Штернагро» і Агрокультура» щорічно забезпечують учнів новорічними 
подарунками.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального
закладу. Коридори, вестибюль школи оформлені інформаційними стендами. Подвір’я 
школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку 
висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно 
обрізаються дерева, кущі. Загалом територія школи має задовільний стан, який 
підтримується обслуговуючим персоналом.

Управлінська діяльність.
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного
 контролю та календарних планів вчителів – предметників і планів виховної роботи класних 
керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх 
ланок, підрозділів та учасників навчально – виховного процесу, забезпечує координацію їх 
діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню 
ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний 
розвиток школи. 
У навчальному закладі в наявності усі нормативно – правові документи, що регламентують 
діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення 
до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства 
освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної 
освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися 
достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими 
документами та, навіть, їх проектами. 
Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі 
ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування 
бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально – виховного процесу та 
діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління 
найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні 
явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в 
колективі. 
У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально– 
виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів 
та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, 
тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях 
педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем 
знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування 
занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи 
приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.


Вхід на сайт
логин
пароль

Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Івано-Франківський ОІППО
 • Відділ освіти Тлумацької РДА
 • Міністерство освіти і науки України
 • Департамент освіти і науки Івано-Франківської ОДА
 • Реєстрація – 2019
 • Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Курси валют
  Ми святкуємо
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання